Skyland logo

Politika privatnosti

SKYLAND d.o.o., Novi Beograd,

+381 69 2552 752

stanovi@grafin.co.rs

skylanddoo@gmail.com

obrađuje vaše podatke o ličnosti.

 

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

SKYLAND d.o.o. prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona

 

Svrha obrade i pravni osnov

SKYLAND d.o.o. koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Pružanje osnovnih usluga
 • Komunikacija sa  korisnicima

 

SKYLAND d.o.o. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

 

Korisnici podataka

Skyland d.o.o. ne prosleđuje, ne prodaje i ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

 

Zaštita podataka

SKYLAND d.o.o. štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Antivirus zaštita

SKYLAND d.o.o. čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od godinu dana

 

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

SKYLAND d.o.o. ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

 

Transfer podataka o ličnosti van EU

SKYLAND d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

 

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

SKYLAND d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

 

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem SKYLAND d.o.o. na sledeće načine:

Email: stanovi@grafin.co.rs 

Telefon  +381 69 2552 752

 

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.